Bestekken

De bestekschrijvers van Wolderwijd schrijven bestekken op maat, geënt op bestektekeningen en details.

Als tweede essentieel onderdeel van een bouwkundig ontwerp dient het Bestek. Als licentiehouder van Stabu II, leveren onze bestekschrijvers bouwbestekken op maat, geënt op de bestektekeningen en details. Aan het begin van het ontwerpbestek, bespreekt de bestekschrijver uitgebreid uw Programma van Eisen en tijdens de invulling zal hij voortdurend overleg plegen; zodat u als opdrachtgever vastgelegd krijgt, wat u heeft ontworpen.

Bouwbestek met duidelijke werkomschrijving

Na ontvangst van het bouwbestek in concept, corrigeert u, waar gewenst en binnen zeer kort tijdsbestek ontvangt u het definitieve exemplaar. Indien het werk klein is, of dat u geen belang heeft bij de standaard Algemene Voorwaarden, kunnen wij een werkomschrijving maken, ruim voldoende om het werk uit te laten voeren.

Op zoek naar een ervaren bureau voor het schrijven van een bouwbestek? Neem vrijblijvend contact met ons op.