Bouwtekening maken

Wolderwijd vervaardigt kostenramingen, directiebegrotingen, detail en inschrijfbegrotingen.

Als extra aanvulling op ons dienstenpakket kunnen wij voor u het volgende betekenen:

Bouwaanvragen

Het uittekenen van bouwaanvragen in woning- en utiliteitsbouw, van voorlopig ontwerp tot aan werktekeningen. Hiernaast verzorgen wij alle voor de bouwaanvraag benodigde bescheiden zoals EPC-, Bouwbesluit- en geluidsberekeningen alsmede de statische berekeningen. Kortom, wij werken de gehele bouwaanvraag voor u uit.

Omgevingsvergunning

Als u wilt gaan (ver)bouwen of oprichten heeft u meestal een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) nodig. Op de site “omgevingsloket” kan worden nagegaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft. De aanvraag omgevingsvergunning moet inclusief bijlagen digitaal worden ingediend en moet minimaal bevatten:

 • situatie
 • aanzichten, plattegronden en doorsnede bestaande situatie, bij verbouwingen
 • aanzichten, plattegronden en doorsnede nieuwe situatie
 • technische plattegronden en details
 • materiaal-/kleurenstaat
 • foto’s bestaande situatie en omgeving

Niet altijd noodzakelijk:

 • bouwbesluitberekeningen
 • constructieberekeningen

De omgevingsvergunning wordt getoetst op:

 • bestemmingsplan
 • welstand
 • bouwbesluit

Als de omgevingsvergunning past binnen het bestemmingsplan is er sprake van een reguliere procedure waarop binnen 8 weken na ontvangstbevestiging door de gemeente moet worden beslist. Bij niet tijdig beslissen ontstaat een vergunning van rechtswege.Wij kunnen de hele aanvraag “omgevingsvergunning” voor u verzorgen.

Contacten met officiële instanties

Wij onderhouden contacten met gemeenten, brandweer en andere instanties om uw bouwplan zo snel mogelijk te realiseren terwijl deze aan alle eisen zal voldoen.

Bouwkundig advies

Daarnaast verlenen wij diverse adviezen, o.a. het beoordelen van de bouwkundige staat van bestaande gebouwen, etc. Wolderwijd is constant op zoek naar de best economische oplossing, beantwoordend aan het ontwerp van de architect.

Bouwtekeningen maken, afdrukken en kopiëren

Wolderwijd BV biedt een zo breed mogelijk pakket van werkzaamheden aan om onze opdrachtgevers maximaal te kunnen ondersteunen. Buiten de genoemde calculatie en tekenwerkzaamheden kunnen we extra diensten aanbieden zoals het verzorgen van het gehele offerteaanvraag-traject compleet met verzendbrieven, kopieer- en lichtdrukwerk in onze eigen lichtdrukafdeling. Hiermee kunnen simpel en voordelig bouwtekeningen worden gekopieerd.